Как да публикувам обява на Имот в spoti.info и да управлявам статуса й?Имате друг въпрос?


Пишете ни

форма за контакти

Обадете се

+359 888 13 76 13

Как да публикувам обява на Имот в spoti.info и да управлявам статуса й?

След като вече сте запазили обявата си във Вашата папка „МОИТЕ ИМОТИ“, Вие имате вече възможност да управлявате нейния статус. Когато влезете в папката МОИТЕ ИМОТИ Вие виждате Вашите обяви в списък според поредността на въвеждането им, като най-горе в списъка са най-новите Ви обяви, а най-долу най-старите.


В първата колона на този списък е номерът на обявата в SPOTi.info, а в последната колона може да видите какъв е статуса на обявата, съответно: „чернова“, „публикуван“, „архивирани“, „изтрити“. При първоначалното добавяне на обявата Ви, тя ще излиза в списъка като „чернова“. Може да публикувате, редактирате или да променяте по друг начин статуса на Вашата обявата, като влезете в нея, чрез кликване върху номера й в първото поле. Отваря се същата страница, както при въвеждане на обявата. Освен, че може да правите всякакви промени в текста в отделните полета на обявата, най-долу под полето за въвеждане на снимки, може да видите какъв е нейния статус. След като кликнете в това поле, ще се покажат четирите възможности за статус на обявата. С избор на статус „публикуван“ Вие избирате да публикувате Вашата обява в spoti.info


Ако искате да видите как ще изглежда Вашата обява преди публикуването й, може да направите това чрез кликване върху текста „преглед на Вашата обява“. За да приключите окончателно с публикуването на обявата, натиснете най-долу бутона „ЗАПАЗИ“. Вашата обява е вече публикувана в spoti.info


След като обявата Ви е вече публикувана, може да правите промени в нея и в нейния статус влизайки във Вашата секция МОИТЕ ИМОТИ. След като кликнете на номера на обявата, която искате да редактирате и влезете в нея, може да направите нужните промени. След като приключите с промените, запазете същите, кликвайки най-долу върху бутона „ЗАПАЗИ“.


Важно е да знаете, че, може да запазите Вашата обява за последващо ползване, като я запазите със статус „архивирани“. В случай, че обявата повече не Ви е необходима, може да изтриете същата, като изберете от полето за управление на статуса й „изтрити“. Обявите, които се намират в тази папка се премахват автоматично от системата след 30 дни.