Декларация за поверителност

Преамбюл

Блу Арт ЕООД (наричано по-долу за краткост Blue Art) е администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни, регистриран в регистъра при Комисията за защита на личните данни на Република България под номер 353673. Blue Art има разработена и внедрена политика за конфиденциалност и защита на личните данни, която има за цел защита на личния Ви живот и личната Ви информация като потребители на сайта ни www.spoti.info (наричан по-долу за краткост SPOTi).

Когато работите с услугите ни, искаме да сте наясно как използваме информацията, която ни предоставяте, както и с начините, по които можете да защитите поверителността на личните Ви данни.

Декларацията ни за поверителност съдържа информация за:

 • Каква информация събираме и защо.
 • Как използваме тази информация.
 • Гаранции за прозрачност и право на избор.
 • Как да осъществявате достъп до информацията и да я актуализирате.
 • Условия за споделяне на информацията.
 • Мерки за защита.
 • Приложение на декларацията, изпълнение и промени на разпоредбите й.

В текста на декларацията са използвани популярни термини от интернет пространството. В случай, че не Ви е известно значението на термини като „бисквитки“, IP адреси, пикселни маркери и браузъри, може да се свържете с нас за повече информация на следния е-мейл: support@spoti.info

Тъй като за нас е важно поверителността на личния Ви живот да бъде защитена, молим да отделите време и да се запознаете с правилата на политиката ни за поверителност и в случай, че имате въпроси или необходимост от допълнителна информация, може да се свържете с нас на е-мейл: support@spoti.info

1/. Събирана от нас информация

Събираме информация по два начина:

 • Информация, която вие ни предоставяте.
  Ако сте непрофесионален потребител на SPOTi, за да използвате нашите услуги в тяхната пълнота, Ви препоръчваме да си регистрирате профил в www.spoti.info . За да го направите, ние ще Ви попитаме за Вашето име, имейл адрес, телефонен номер или идентификационни данни на юридическото лице, което представлявате в случай, че желаете да ползвате услугите ни в качеството Ви на търговец.
  Ако сте агенция за недвижими имоти и искате да си създадете професионален профил в SPOTi, е възможно да поискаме от Вас и да си създадете публично видим потребителски профил на фирмата Ви, който може да включва данни за търговеца по търговската му регистрация, ЕИК и фирмено лого.
  В случай, че сте агент недвижими имоти и искате да си създадете професионален профил като такъв в сайта ни, е възможно да поискаме от Вас и да си създадете публично видим потребителски профил, който може да включва Вашето име, снимка и допълнителни данни за контакт.
 • Информация, която получаваме при използването на услугите ни от ваша страна.
  Може да събираме информация за услугите, които използвате, и по какъв начин правите това – например когато посещавате уебсайт, който ползва рекламните ни услуги, или когато преглеждате и взаимодействате с осигурявани от нас реклами и съдържание. Тази информация включва:
  • Информация за устройството
   Може да събираме информация за конкретното устройство (например модела на хардуера, версията на операционната система, уникални идентификационни номера на устройството и данни за мобилната мрежа, включително телефонен номер).
  • Информация от регистрационни файлове
   Когато използвате нашите услуги или преглеждате предоставено от нас съдържание, може автоматично да събираме и съхраняваме определени данни в сървърни регистрационни файлове. Те може да включват:
   • подробности за това как използвате услугата ни, например заявките ви за търсене;
   • IP адрес;
   • информация за събития на ниво устройство, например сривове, дейност на системата, настройки на хардуера, тип и език на браузъра, дата и час на заявката ви и препращащ URL адрес;
   • „бисквитки“, които еднозначно може да идентифицират вашия браузър или профил в www.spoti.info.
  • Информация за местоположението
   Когато използвате услуга на SPOTi, свързана с установяване на местоположението, може да събираме и обработваме информация за действителното ви местоположение – например изпратени от мобилно устройство сигнали от GPS. За определянето на местоположението може също да използваме различни технологии, като данни от сензори в устройството ви, които могат например да предоставят информация за точки за достъп до Wi-Fi и клетъчни кули в района.
  • Уникални номера на приложения
   Някои услуги включват уникален номер на приложението. Този номер и информация за инсталирането (например тип на операционната система и номер на версията на приложението) може да бъдат изпратени до SPOTi, когато инсталирате или деинсталирате съответната услуга или когато тя периодично се свързва със сървърите ни, например при автоматични актуализации.
  • Локално хранилище
   Може да събираме и съхраняваме информация (в това число лични данни) локално на устройството ви посредством механизми като уеб хранилището на браузъра ви (включително HTML 5) и кеша за данни на приложението. „Бисквитки“ и анонимни идентификатори Ползваме различни технологии, за да събираме и съхраняваме информация, когато посетите услуга на SPOTi, и това може да включва изпращането на една или повече бисквитки или анонимни идентификатори до устройството ви. Също така използваме „бисквитки“ и анонимни идентификатори, когато взаимодействате с услуги, които предлагаме на партньорите си, например рекламни услуги или функции на SPOTi, които може да се показват на други сайтове.

2/. Как използваме събраната информация

Ползваме информацията, събрана от всички наши услуги, за да ги предоставяме, поддържаме, защитаваме и подобряваме, да разработваме нови, както и за защита на SPOTi и потребителите ни. Също така използваме тази информация, за да ви предлагаме персонализирано съдържание – например да ви предоставяме по-подходящи резултати от търсенето и реклами.

Може да използваме предоставеното от вас име за потребителския ви профил в SPOTi във всички предлагани от нас услуги, които изискват профил в SPOTi. Освен това може да заменим предишни имена, свързани с профила ви в SPOTi, така че да бъдете представени по един и същ начин във всички наши услуги. Ако някои потребители вече имат имейла ви или друга идентифицираща ви информация, може да им покажем данни от вашия публично видим потребителски профил в SPOTi, като например име и снимка.

Когато се свързвате със SPOTi, може да съхраним съобщението ви, за да ви помогнем да решите евентуалните си проблеми. Може да използваме имейл адреса ви, за да ви информираме относно услугите си – например да ви уведомяваме за предстоящи промени или подобрения.

Използваме информацията, събрана чрез „бисквитки“ и други технологии, като пикселни маркери, за да подобряваме практическата ви работа като потребител и общото качество на услугите си. Като запазите например предпочитанията си за езика, ще можем да ви показваме услугите си на предпочитания от вас език. Когато ви показваме персонализирани реклами, няма да свързваме „бисквитка“ или анонимен идентификатор с чувствителни категории – например такива, които се основават на раса, религия, сексуална ориентация или здравословно състояние.

Ще искаме съгласието ви, преди да използваме информация за цели, различни от посочените в настоящата Декларация за поверителност.

SPOTi обработва лична информация в сървърите си в много държави по цял свят. Може да обработваме личната ви информация на сървър, който се намира извън държавата, в която живеете.

3/. Гаранции за прозрачност и право на избор

Хората имат различни притеснения, свързани с поверителността. Целта ни е да е ясно каква информация събираме, така че да можете да правите обоснован избор за начина на използването й.

4/. Достъп и актуализиране на личната ви информация

Всеки път, когато използвате услугите ни, се стремим да ви предоставим достъп до личната ви информация. Ако тя е неправилна, се опитваме да ви дадем възможности да я актуализирате бързо или да я изтриете – освен ако трябва да я съхраняваме поради уважителни причини от бизнес характер или правен характер. Когато актуализирате личната си информация, може да поискаме да потвърдите самоличността си, преди да предприемем действие по заявката ви.

Може да откажем обработването на заявки, които са необосновано повтарящи се, изискват прекомерни технически усилия, излагат на опасност поверителността на други лица или са крайно непрактични.

Когато можем да предоставяме възможност за достъп и коригиране на информация, ще правим това безплатно, освен ако това изисква прекомерно много усилия. Целим да поддържаме услугите си по начин, който защитава информацията от случайно или злонамерено унищожаване. Поради това след изтриването й от нашите услуги може да не изтрием незабавно остатъчните копия от активните си сървъри и да не премахнем информацията от системите си за архивиране.

5/. Условия за споделяне на информацията

Не споделяме лична информация с фирми, организации и външни лица, освен ако не е в сила едно от следните обстоятелства:

 • С ваше съгласие
  Ще споделяме лична информация с фирми, организации или външни лица, когато имаме съгласието ви да правим това.
 • За външно обработване
  Предоставяме лична информация на партньорите си или други доверени фирми или лица, за да я обработват вместо нас въз основа на нашите инструкции и в съответствие с Декларацията ни за поверителност и всички други подходящи мерки за поверителност и сигурност.
 • По причини от правен характер
  Ще споделяме лична информация с фирми, организации или външни лица, ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването й е необходимо за:
  • спазване на приложимо законодателство, наредба, процедура или влязло в сила държавно изискване;
  • прилагане на съответните Общи условия, включително проверка на потенциални нарушения;
  • разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността;
  • предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или безопасността на SPOTi, нашите потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

Може да споделяме обобщена информация, която не Ви идентифицира лично, с обществеността и с партньорите си – например издатели, рекламодатели или свързани сайтове.

Може например да споделим информация публично, за да покажем тенденции за общото ползване на услугите си.

Ако SPOTi участва в сливане, придобиване или продажба на активи, ще продължим да гарантираме поверителността на личната информация и ще дадем предизвестие на засегнатите потребители, преди личната информация да бъде прехвърлена или да стане предмет на друга декларация за поверителност.

6/. Защита на информацията

Полагаме големи усилия да защитим SPOTi и потребителите си от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на информацията, която пазим. По-конкретно:

 • Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите.
 • Достъпът до личната информация е ограничен до служителите, подизпълнителите и представителите на SPOTi, които се нуждаят от нея, за да я обработват вместо нас. Те са обвързани със строги договорни задължения за спазване на поверителността и ако не ги изпълняват, може да им бъдат наложени дисциплинарни мерки или взаимоотношенията с тях да бъдат прекратени.

7/. Приложение, изпълнение и промени на декларацията

 • Приложение
  Декларацията ни за поверителност се отнася за всички услуги, предлагани от Blu Art и партньорите му, в това число услуги, предлагани на други сайтове (например рекламните ни услуги), с изключение на услугите с отделни правила за поверителност, които не включват настоящата Декларация.

  Декларацията ни за поверителност не се отнася за услуги, предлагани от други фирми или физически лица, включително продукти или сайтове, които може да ви бъдат показани в резултатите от търсенето, сайтове, които може да включват услуги на SPOTi, или други сайтове, към които има връзки в услугите ни. Тя не обхваща информационните практики на други фирми и организации, които рекламират услугите ни и които може да използват „бисквитки“, пикселни маркери и други технологии за показване и предлагане на подходящи реклами.
 • Изпълнение
  Редовно проверяваме спазването от наша страна на тази Декларация за поверителност. Също така, когато получим официална писмена жалба, ще се свържем с лицето, което я е подало, за допълнителна информация. Възможно е в случай на жалби относно прехвърлянето на лична информация, които не можем да разрешим директно с потребителите си, да потърсим съдействие на Комисията за защита на личните данни или съответния регулативен орган в други страни, в които предлагаме нашите услуги за разрешаване на възникналата ситуация.
 • Промени
  Декларацията ни за поверителност може да се променя периодически. Няма да ограничим правата ви според нея без вашето изрично съгласие. Ще публикуваме на тази страница всички промени в Декларацията за поверителност. Ако те са значителни, ще използваме по-явен начин на известяване (включително уведомяване по електронна поща за някои услуги). Поддържаме и архив с нейните предишни версии за ваша справка.
Координатите на Blue Art са следните :
Тel. : +359 88 8137613
е-mail : support@spoti.info
Последна актуализация на 01/03/2014 г.